سروده از اولیا در وصف بهاران

بهاران پُل افتخار و صعود                                  که انصار و ایزد زَدَش تارو پود

چه کوشیده اند این دویار صدیق                       زِ ایمان تَراشَند سنگی عقیق

بهاران همه آفرین ، آفرید                                 که گلهای بسیار در آمد سپید

همه سرزمین باغ و بُستان شده                      بهاران در اوج و گلستان شده

اساتید آن مهربان خوب و ناب                           همه عالِمَند و نوشتند کتاب

بهاران سرای نام آوران                                    که نام آوری حق ایرانیان

بیایید یاران به میدان رَویم                                به جنگ پلنگان و شیران رویم

که گوی سعادت کنون دست ماست               به راهِ وطن این غرور هست ماست

بهاران زدانش خوان گُستَرَد                             همه را به ایمان چه نیک پَروَرَد

بهاران کنون پرتو دانش است                           به گرمی ، چو خورشید در تابش است

به گردن مدال آویختند طلا                              طلایی که اللّه ، دادش جلا

                                                                                                                              سلیمانی                                    

 

 

nbsp;

سفرنامه تصویری ژاپن

برای دانلود کلیک کنید

تبریک متولدین اردیبهشت

                                     

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد . قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . تولدت مبارک 

بازدید موسسین بهاران از مدارس ژاپن سال 92

قسمت اول: برای دانلود کلیک کنید

قسمت دوم: برای دانلود کلیک کنید

آدرس : کرج-میدان آزادگان-بلوار امام رضا-اردلان چهار (شهید همتی)-دبستان بهاران
تلفن : 02632514828 - 02632522827
آدرس رايانامه : baharan_roshangar yahoo com