اطلاعيه                                      اطلاعيه
قابل توجه اولياي گرامي ،
با عنايت به اينكه مؤسسه آموزشي بهاران براي سال تحصيلي 95-94 براي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ، در فضايي جداگانه برنامه ريزي نموده ، اولياي محترمي كه مايلند فرزندشان در اين مؤسسه ادامه تحصيل دهد ، مي توانند فقط براي دانش آموزان پايه فوق ، پس از قبولي در  آزمون ورودي و تست مشاوره جهت رزرو جا اقدام نمايند . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 32522827-32514828 تماس حاصل فرمائيد .
مديريت مؤسسه آموزشي فرهنگي بهاران
ايزدي

 

 

                               

 

 

        اطلاعيه                                      اطلاعيه
قابل توجه اولياي گرامي ،
آغاز ثبت نام پايه اول ابتدايي مدارس بهاران
سال تحصيلي 95-94
جهت كسب اطلاعات بيشتر به منوي ثبت نام مراجعه فرمائيد .

        

 

 

 قابل توجه اولياي گرامي:

شما مي توانيد نظرات، انتقادات و پيشنهادات سازنده خود را در رابطه با مجموعه موسسه بهاران از طريق پيام كوتاه (SMS) به شماره 300081300 ارسال فرماييد.

موسسين موسسه آموزشي و فرهنگي بهاران

 ايزدي - انصاري                 

 

                      


                                                  
          

                 

 

                                                                                                                          

                                                                          

               

                                                          

                                                                                                                                               

                                                             

 

سروده از اوليا در وصف بهاران

بهاران پُل افتخار و صعود                                  كه انصار و ايزد زَدَش تارو پود

چه كوشيده اند اين دويار صديق                       زِ ايمان تَراشَند سنگي عقيق

بهاران همه آفرين ، آفريد                                 كه گلهاي بسيار در آمد سپيد

همه سرزمين باغ و بُستان شده                      بهاران در اوج و گلستان شده

اساتيد آن مهربان خوب و ناب                           همه عالِمَند و نوشتند كتاب

بهاران سراي نام آوران                                    كه نام آوري حق ايرانيان

بياييد ياران به ميدان رَويم                                به جنگ پلنگان و شيران رويم

كه گوي سعادت كنون دست ماست               به راهِ وطن اين غرور هست ماست

بهاران زدانش خوان گُستَرَد                             همه را به ايمان چه نيك پَروَرَد

بهاران كنون پرتو دانش است                           به گرمي ، چو خورشيد در تابش است

به گردن مدال آويختند طلا                              طلايي كه اللّه ، دادش جلا

                                                                                                                              سليماني                                    

 

سفرنامه تصويري ژاپن

براي دانلود كليك كنيد

تبريك متولدين ارديبهشت ماه

                                                           

 

يه كيك خيلي خوش طعم، با چند تا شمع روشن ، يكي به نيت تو يكي از طرف ما
الهي كه هزارسال همين جشن رو بگيريم ، به خاطر و جودت به افتخار بودن
تو دختر گلم

                                                     تولدت مبارك

 

 

 

 

 

بازديد موسسين بهاران از مدارس ژاپن سال 92

قسمت اول: براي دانلود كليك كنيد

قسمت دوم: براي دانلود كليك كنيد

تقدير نامه انجمن اولياء و مربيان موسسه بهاران

چشن پايان سال

كليك كنيد

مراسم صرف صبحانه گروهي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي بهاران

كليك كنيد